Chủ nhật, 24/5/2015

Trang chủ

Liên hệ

Góp ý

Tìm kiếm

Đăng nhập

  -:- Chào mừng các bạn đến với Trang tin điện tử TX Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp -:-

VP.HDND-UBND TX SA ĐÉC TỈNH ĐỒNG THÁP
l

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THỊ XÃ SA ĐÉC

(Từ ngày 22/7/2013 đến 27/7/2013)

(Lịch có sự thay đổi vào lúc 7 giờ 50 phút ngày 23/7/2013)

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Thư mời
Tài liệu

Chủ trì
cuộc họp

Địa diểm

Thành phần dự họp

Chuẩn bị
ghi BB

Thứ hai 22/7/2013

 

- Đi công tác Hà Nội

 

 

Hà Nội

- CT-Phan Văn Nhiều

 

15 giờ 00

- Họp chi bộ Văn phòng UBND thị xã (dời lại 15 giờ 00 ngày 22/7/2013)

 

 

PH. UBND TX

- Các đảng viên chi bộ

 

10 giờ 00

- Tiếp đoàn UBND tỉnh đến làm việc về thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2013 - dự toán 2014 (dời lại 10 giờ 00 ngày 22/7/2013)

 

 

PH. UBND TX

- PCT-Thoại, TCKH, CC Thuế

 

14 giờ 00

- Tiếp Liên đoàn Quần vợt tỉnh

 

 

PK. UBND TX

- PCT-Tùng, TTVHTTTT

 

Thứ ba 23/7/2013

 

- Đi công tác Hà Nội

 

 

Hà Nội

- CT-Phan Văn Nhiều

 

8 giờ 00

- Kiểm tra tình hình xây dựng, sửa chữa trường lớp

 

PCT-Quang

UBND TX

- QLĐT, GDĐT, BQLDAXD

 

7 giờ 30

- Họp Ban đại diện ngân hàng CSXH thị xã (Cuộc họp này dời lại 7 giờ 30 ngày 23/7/2013)

Tải về 

PCT-Tùng

PH. UBND TX

- Các thành viên BĐD, xã phường

 

Thứ tư 24/7/2013

7 giờ 30

- Họp trực tuyến thông qua đề án thành lập Trung tâm GDTX và dạy nghề cấp huyện

 Tải về

 

PH. UBND TX

- PCT-Tùng, GDĐT, TTGDTX, TCKH, Nvụ, trường CĐ Nghề, TTGDTX

 

7 giờ 30

- Dự HN sơ kết công tác đảm bảo TTATGT 6 tháng đầu năm 2013 (dời lại 7 giờ 30 ngày 25/7/2013)

 

 

Sở GTVT

- CT-Phan Văn Nhiều

 

7 giờ 30

- Dự họp thông qua hội đồng thẩm định phương án bồi thường

 

 

Sở TNMT

- PCT-Quang, TTPTQĐ

 

8 giờ 00

- Bổ sung cuộc họp: Tiếp đoàn kiểm toán nhà nước

 

 

PK. UBND TX

- CT-Nhiều, các ngành liên quan

 

13 giờ 30

- Họp trực tuyến triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở người có công

 Tải về

 

PH. UBND TX

- PCT-Tùng, MTTQ, TCKH, LĐTBXH, Nvụ, QLĐT, xã phường

 

Thứ năm 25/7/2013

13 giờ 30

- Họp Đảng bộ Quân sự thị xã 6 tháng đầu năm 2013 (dời lại 13 giờ 30 ngày 25/7/2013)

 

 

BCH Quân sự

- CT-Phan Văn Nhiều

 

7 giờ 30

- Bổ sung cuộc họp: Đi khảo sát đền bù đường Hùng Vương (đoạn cầu Rạch Rắn – QL80)

 

 

Tại Ctrình

- PCT-Quang, QLĐT, TNMT, TTPTQĐ

 

7 giờ 30

- Họp hội đồng tư vấn thị xã giải quyết khiếu nại của công dân (dời lại 7 giờ 30 ngày 25/7/2013)

 Tải về

CT-Nhiều

PH. UBND TX

- TT/HĐND, MTTQ, Hội ND, VPTU, TP, TTra, TNMT, QLĐT, TCKH, TTPTQĐ, P2, AH, xã TKĐ, TPĐ

 NC/Bình Dũng

14 giờ 00

- Tiếp đoàn kiểm tra ISO tỉnh

 

 

P. Tiếp dân

- PCT-Tùng, VPUB, các ngành TX

NC/Uyên 

Thứ sáu 26/7/2013

6 giờ 30

- Viếng Nghĩa trang liệt sĩ thị xã

 Tải về

 

NTLS TX

- Các ban, ngành, đoàn thể TX, xã phường

 

7 giờ 00

- Dự viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

 

 

NTLS tỉnh

-

 

7 giờ 00

- Dự khai mạc Đại hội TDTT Phường 1

 

 

Phường 1

- PCT-Võ Thanh Tùng

 

8 giờ 00

- Bổ sung cuộc họp: Đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng cầu Cái Đôi với huyện Châu Thành

 

 

Tại Ctrình

- PCT-Quang, TTPTQĐ, P4

 

8 giờ 00

- Dự họp mặt gia đình chính sách

 

 

Xã, phường

- Đ/c Nhiều, Tùng, Sáu

 

13 giờ 30

- Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thị xã

 

 

PH. UBND TX

- Các ngành Liên quan

 

18 giờ 30

- Dự lễ thắp nến tri ân

 

 

NTLS TX

- PCT-Võ Thanh Tùng

 

Thứ bảy 27/7/2013

7 giờ 30

- Trực giải quyết hồ sơ của công dân

 

 

VP. UBND TX

- PCT-Tùng, PCVP-Hồng, Dân

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lịch tuần trước:
Lịch tuần từ ngày 06/5/2013 đến ngày 10/5/2013